บริษัท ไซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | cybercare.co.th
×
บริษัท ไซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | cybercare.co.th
×
บริษัท ไซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | cybercare.co.th
×
บริษัท ไซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | cybercare.co.th
×

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา  | cybercare.co.th

 

CYBER CARE : One Stop IT service

Everything about IT, we can !

          ศูนย์บริการ Cyber Care แห่งแรก ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยมีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ในด้านซ่อมบำรุงและจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่แท้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และไอที ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถให้บริการสินค้าที่หลากหลายครบวงจร เราจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ ศูนย์บริการครบวงจรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งได้ผ่านการบริหารศูนย์บริการทั่วประเทศของกลุ่มบริษัทชั้นนำ โดยได้อาศัยประสบการณ์และสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทแม่ผู้จำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ จัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งนับเป็นศูนย์แห่งแรกที่ซ่อมได้ครบวงจร

          ปัจจุบันกลุ่มบริษัท Cyber Care เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม จากกลุ่มลูกค้าในทุกวงการ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้รับการเรียกร้องให้ขยายจุดบริการเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกการซ่อมบำรุงจึงต้องเป็นผู้ชำนาญงาน ในสาขา นี้โดยตรง และต้องซ่อมอย่างมีหลักการ ใช้อะไหล่แท้จากเจ้าของสินค้า ทีมงานของ Cyber Care ได้ผ่านประสบการณ์ และการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าโดยตรงทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับการจัดระบบที่ดี มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม ทั้งระบบการซ่อม และระบบการจัดการ โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมด จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการและบริษัทเจ้าของสินค้า

ทำไมCYBER CARE จึงเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า?

การเข้าถึงพื้นที่บริการและการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ในระดับภูมิภาคมากขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ในการได้รับบริการด้วยความสะดวกสบาย, รวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่การให้บริการ รวมถึงการเรียกร้องจากกลุ่มเจ้าของสินค้า ให้ขยายการบริการให้ทั่วถึง เพราะความเชื่อมั่นในการบริหารของ Cyber Care พร้อมยังเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์อีกด้วย

 

เกี่ยวกับเรา  | cybercare.co.th

Copyright © 2020-2022 cybercare.co.th all right are reserved. อยากมีเว็บไซต์ ฟรีแลนซ์